A TANÍTANÉK MOZGALOM ÉRTÉKNYILATKOZATA

Mozgalmunk a hazai oktatási rendszer reformjáért küzd. Legfőbb céljaink:

Legyen a teljes rendszer működése demokratikus, épüljön az intézmények, a gyermekek és a szülők partneri viszonyára!
⦁ Legyen az oktatás személyiségközpontú, támogassa hátrányos megkülönböztetés nélkül a tanulói kompetenciák fejlődését! Minden gyermek kapjon esélyt a képességei kibontakoztatására!
⦁ Legyen az oktatás tartalmában és módszereiben is modern! Készítsen fel a kor kihívásaira, és alakítsa ki, illetve fejlessze az együttműködési- és  problémamegoldó, kritikus gondolkodási készséget, továbbá az egész életen át tartó tanulás képességét.
⦁ Legyen átlátható, átjárható és zsákutca mentes az oktatás! Az intézményi működés legyen autonóm, elszámoltatható, és finanszírozásában fenntartható!                                                                 

 

A tartós változás érdekében széleskörű politikai, szakmai és társadalmi párbeszédre, valamint választási és intézményi ciklusokon átívelő megegyezésre van szükség. Kiemelten fontos az érintett szereplők értő és befogadó kommunikációja, együttműködése. Az általunk szorgalmazott reform széleskörű politikai, szakmai és társadalmi támogatottságú, hosszú távon működő – függetlenül attól, hogy melyik párt gyakorolja éppen a hatalmat. 

Az oktatás a társadalom szövetének szerves része, a társadalmi problémák jelentős részén az oktatáson-nevelésen keresztül lehet változtatni. Egy befogadó, a tudásátadásban és  a tanulástámogatásban hatékony oktatási rendszer példát mutat az egész társadalomnak az elfogadás, a békés együttélés szabályaira vonatkozóan.  Ezért szót emelünk az elesettekért, a megbélyegzettekért, a megfélemlítettekért. Kiállunk a munkavállalói- és diákjogokért, a civilek érdekérvényesítéséért. Hiszünk az együttnevelés fontosságában. Hiszünk a nemzeti, az európai és a demokratikus értékekben, a társadalmi esélyegyenlőség fontosságában, a jogbiztonságban, az emberségben. Ugyanakkor elítéljük a szándékos félretájékoztatást, a hatalmi és anyagi érdekek mindenek elé helyezését, a bosszúállást.

A követelések és az átfogó oktatási reform érdekében a nyomásgyakorlás különféle eszközeivel élünk. Rendszeresen tájékoztatjuk a társadalmat az aktuális oktatási-nevelési kérdésekről, eseményekről, más szervezetekkel közösen kidolgozott előremutató terveket és követendő jó példákat mutatunk meg.

Példát akarunk mutatni a társadalomnak, más szakmák képviselőinek és az egyéneknek is, hogy a jelen helyzet megváltoztatásához szükséges a bátorság, a közösségi szerveződés, a szolidaritás, a problémák és elvárásaink megfogalmazása, a kiállás saját és legfőképpen gyermekeink érdekeiért. 

HA EGYETÉRTESZ AZ ÉRTÉKEINKKEL, támogasd a Tanítanék működését adománnyal!