Tanítenék
Mozgalom

Polgári Engedetlenségi Kisokos

Szeptember 5-tel kezdődően meghirdetjük a Tanítanék Mozgalom országos polgári elégedetlenségi hullámát. Emeljük a tétet, csatlakozz te is a küzdelemhez az oktatás jövőjéért!
301641079_374219648234330_7862882508179980713_n

Követeléseink:

 • Az oktatásban dolgozók bérét emeljék a diplomás átlagbér szintjére!
  A pedagógusfizetések az OECD-tagországok közül Magyarországon a legalacsonyabbak, a felsőfokú végzettségűek fizetésének csak az 58–66 %-át érik el. A fokozódó tanárhiány mérséklése érdekében az oktatásban dolgozók azonnal – szeptemberi bérükben már érvényesítve – kapjanak jelentős mértékű béremelést, s szülessen írásos garancia arról, hogy két éven belül megtörténik a bérek felzárkóztatása és értékállóvá tétele.
 • Valódi sztrájkjogot az oktatásban dolgozóknak! 
  Első lépésként vonják vissza a köznevelési törvény azon pontjait, melyek a járványhelyzetre hivatkozva egy rendelet révén korlátozták ezen jogunkat, de a veszélyhelyzet megszűnésével nem visszavonták, hanem törvényerőre emelték azokat. 

Miért és hogyan csatlakozz mozgalmunkhoz? 

 1. Kik vagyunk?

A Tanítanék Mozgalom azon dolgozik, hogy a

 • felhívja a döntéshozók figyelmét a hazai oktatási rendszer válságára,
 • szakmai és társadalmi egyeztetést alakítson ki az oktatás közép- és hosszútávú stratágiájának megalkotására,
 • a szakmai szervezetek és az oktatás szereplőinek bevonásával kialakítson egy modern, az oktatás szereplőinek, valamint az ország érdekeinek és igényeinek megfelelő oktatási rendszert.

Eddig sem tétlenkedtünk, ezen célok elérése érdekében rendszeresen akciókat szervezünk. 2016-ban a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete nyílt levélben fogalmazta meg a közoktatás visszásságait. Az ezen levél alapján létrejött széleskörű társadalmi összefogás alapján született a Tanítanék Mozgalom. Azóta számos sikeres tömegrendezvényt szerveztünk országszerte, s a Civil Közoktatási Platform alapító tagszervezeteként rengeteg szakmai anyag elkészítésében vettünk részt. (Ezeket nyilvánosságra hoztuk és eljuttattuk a döntéshozókhoz.) 2018-ban az Oktatói Hálózattal közösen kezdeményeztük az Oktatási Minimum megírását. Legutóbb 2022 tavaszán felkaroltuk, dokumentáltuk és koordináltuk azt az összefogást, mely során 400 iskola 8000  tanára vett részt polgári engedetlenségben az oktatási dolgozók sztrájkjogának ellehetetlenítése miatt.

A küzdelemnek azonban még nincs vége, újra a polgári engedetlenség eszközét kell bevetnünk.

Jelenlegi követeléseinkkel a válság további mélyülését akarjuk elkerülni, hogy legyen elegendő pedagógus az intézményekben, akik érdekérvényesítő képességük birtokában kiharcolhassák az említett reformok mielőbbi megvalósulását.

 1. Mi a célja az őszi polgári elégedetlenségi hullámnak?

Hosszú évek óta jelezzük az oktatás különböző szereplőivel együtt, hogy súlyos gondokkal küzd a közoktatás és korszerűbb, méltányosabb, gyermekközpontú, esélyegyenlőséget biztosító oktatási rendszerre van szükség, amelynek fontos része a pedagógusok anyagi – és erkölcsi – elismerése is. (A pedagógusfizetések az OECD-tagországok közül Magyarországon a legalacsonyabbak, a felsőfokú végzettségűek fizetésének csak az 58–66 %-át érik el.) A kormányzat ez idáig nem kívánt ebben a törekvésben az oktatásban dolgozók partnere lenni. 

A mostanában ígért 2029-ig tartó, a diplomás átlagbér 80%-áig tartó bérfelzárkóztatás megkésett, méltánytalan, ezért elfogadhatatlan.  Miért érne kevesebbet egy tanári diploma, mint más szakterületé? Sürgősen szükséges vonzóvá tenni a  pedagógusi pályát a pályaelhagyás mérséklésére! Jelen infláció mellett nem elegendő az ígért mértékű emelés a következő évekre.

Még a tiltakozás jogát is elvették tőlünk: a 2022. február 11-én megjelent 36/2022. (II.11.) Kormányrendelet lényegében ellehetetleníti a pedagógusok sztrájkját azzal, hogy a mindennapi munkavégzés során szinte teljesíthetetlen feltételekhez köti annak gyakorlását. A rendelet cinikus: a megalkotói jól tudták, hogy ilyen pedagógushiány mellett a hétköznapi gyakorlatban sem kivitelezhető a rendeletnek megfelelő sztrájk. Idén nyáron ráadásul ezen rendelkezések a Köznevelési törvénybe beépültek, azaz törvényerőre emelkedtek.

Nem adjuk fel!

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy kötelességünk felszólalni a diákok, az országunk jövője, a saját egzisztenciánk érdekében. A munkabérünk már régen nem elegendő a megélhetéshez szükséges költségek fedezetére. Évek óta tart a pedagógusok elvándorlása: jelenleg 16.000 pedagógus hiányzik a közoktatási intézményekből. A dolgozók átlagéletkora jóval 50 év feletti, nincs utánpótlás; évről-évre kevesebben jelentkeznek pedagógusnak a felsőoktatási intézményekbe, s még kevesebben helyezkednek el és maradnak is meg a pályán – számuk nem képes pótolni a nyugdíjbavonulókat.

Nem maradt más eszközünk! Szeptember 5-ével kezdődően meghirdetjük a Tanítanék Mozgalom országos polgári elégedetlenségi hullámát. Csatlakozz te is az oktatás jövőjéért folyó küzdelemhez!

Célunk:

 • Az oktatásban dolgozók fizetését a kormány emelje a diplomás átlagbér szintjére. 
 • Állítsa vissza a kormányzat az oktatási szféra érdemi sztrájkjogát, ami egy demokratikus államban alapvető tiltakozási eszköz. 

Az őszi tiltakozás csak egy első lépés az átfogó, az oktatási rendszer egészét érintő változások kikényszerítésének folyamatában. Hosszútávú célunk, hogy valódi változást érjünk el a közoktatásban!

Ez azonban csak széles összefogással valósulhat meg, amelyben nagyon számítunk rád most és a jövőben is! 

 1. Mi a polgári engedetlenség?

A polgári engedetlenség egy rendelkezés vagy szabályozás tudatos, de erőszakmentes megszegése. Célja a tiltakozás az igazságtalan, méltánytalan, alapjogsértő szabályozás vagy hatósági gyakorlat ellen.

Jelen esetben a sztrájkjog 2022-es módosítása az, amelynek megszegésére buzdítunk. Erre azért van szükség, mert a törvényt szándékosan úgy módosították, hogy a sztrájkot ne lehessen érdekérvényesítésre alkalmas módon gyakorolni. A szabályozás szerint többek között sztrájk idején is meg kellene tartanunk a tanórák több mint felét (végzős középiskolai osztályokban az összes órát), és még a kieső órákban is gyermekfelügyeletet kellene biztosítanunk. Ez alkalmatlanná tenné a sztrájkot eredeti céljára, hogy látványosan fejezze ki az elégedetlenséget, s így nyomást gyakoroljon a döntéshozókra. 

A polgári elégedetlenség keretében szeptember 5-től a munkabeszüntetés eszközéhez nyúlunk. 

A polgári engedetlenséget gördülő rendszerben, iskolánként a hét más-más napjain tiltakozva hosszabb ideig célszerű fenntartani. Októberig folyamatosan fenntartjuk a tiltakozást, és ha addig nincs érdemi eredmény, akkor az októberi érettségik bojkottjával folytatjuk azt. 

 1. Hogyan csatlakozhatsz az engedetlenségi mozgalomhoz?

A részvétel egyéni és helyi közösségi döntésen alapul, de akkor tudjuk a legnagyobb erőt felmutatni, ha sikerül a közösségeket összefogni. Mit tegyél?

 • Ha eldöntötted, hogy csatlakozol, beszélgess erről a kollégákkal is, és küldd nekik el ezt a dokumentumot. Fogjatok össze! Szervezz, vagy csatlakozz egy kisebb közösséghez a tantestületen belül, akik elvégzik a szervezési feladatokat.
 • Állapodjatok meg az időpontról és a munkabeszüntetés időtartamáról! (lehetőségek: például minden héten a hét másik napján egy teljes nap polgári engedetlenség vagy tartós polgári engedetlenség keretében a 22 óra feletti órák megtartásának elmulasztása – ingyen nem dolgozunk, stb.)
 • Legkésőbb a munkabeszüntetés napjának reggelén tájékoztassátok az intézményvezetőt arról, hogy kik vesznek részt az akcióban! Erre azért is szükség van, hogy megszervezhesse a felügyeleteket.
 • Mindenképpen tájékoztassátok előzetesen a szülőket is, hogy fel tudjanak készülni, és mellétek tudjanak állni azzal, hogy a munkabeszüntetés napjain nem küldik be az intézménybe a gyermekeiket!
 • Koruknak megfelelő szinten tájékoztassátok az érintett gyerekeket, diákokat, hogy világosan értsék a tiltakozás célját, s hogy tudják, értük is tesszük, amit teszünk!
 • Tartsátok tiszteletben és ne akadályozzátok munkájuk végzésében azokat a kollégákat, akik úgy döntenek, hogy nem csatlakoznak a polgári engedetlenségi akcióhoz!
 • Kiegészítő lehetőségek: a polgári engedetlenség alapvetően a munkabeszüntetésről szól, de emellett kiegészítésként természetesen további akciókat is megvalósíthattok (ilyen például a helyettesítések során végzett ingyenmunka adminisztrációjának szándékos elmulasztása)

Az egész akció során végig azt képviseljétek, hogy nem az iskola vezetősége ellen, nem a fenntartó, nem a szülők és főleg nem a diákok érdeke ellen szervezkedtek, demonstráltok!

 1. Tegyétek magatokat láthatóvá!

Minél többen vagyunk, annál nagyobb az erőnk, annál nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. Ezt a nyilvánosságon keresztül tudjuk megmutatni a döntéshozóknak.

 • Írjatok egy nyilatkozatot, melyet az esemény napján (vagy előző nap) nyilvánosságra hoztok. Ebben írjátok le, hogy
 • miért tiltakoztok és miért tartjátok fontosnak, hogy mások is csatlakozzanak (mindenképpen hivatkozzatok az elfogadhatatlan, méltánytalan, sztrájkjogot csorbító jogszabályra)
 • mikor és meddig tart a munkabeszüntetés.
 • Helyezzetek el molinókat, feliratokat az intézményetek épületében, készítsetek fotókat, videókat, vegyétek fel a kapcsolatot a (helyi) sajtóval. Ezeket dokumentáljátok és
 • osszátok meg a közösségi médiában
 • küldjétek el ezt nekünk ide: akcio@tanitanek.info, hogy mi is meg tudjuk ezt osztani
 • A polgári engedetlenség ideje alatt menjetek ki az iskola elé vagy a település nyilvános helyeire, Budapesten akár a parlament elé stb. – tartsatok “alternatív szülői értekezletet” vagy fórumot a tiltakozás okáról és céljáról, az oktatás helyzetéről.
 1. Milyen negatív következményei vannak, ha csatlakozol az elégedetlenségi mozgalomhoz? 

Arra számítunk, hogy minden lehetséges eszközzel nyomás fognak gyakorolni az polgári engedetlenségben résztvevőkkel. Bérlevonásra, szóbeli nyomásgyakorlásra, fenyegetésre lehet számítani. E miatt nagyon fontos, hogy minél pontosabban tisztában légy a jogaiddal és a reálisan várható következményekkel.

Mivel itt az engedetlenkedő a munkaviszonyból (közalkalmazotti jogviszonyból) eredő kötelezettségeit szegi meg, munkajogi jellegű szankciókra lehetne számítani. Ezek közül a legerősebb az azonnali hatályú felmondás vagy a rendkívüli felmentés. Jogászokkal egyeztetve azonban az az álláspontunk, hogy azzal, hogy egy pedagógus néhány órára vagy a nap egy részére, de akár egy teljes napra nem veszi fel a munkát, nem arányos az, hogy azonnali hatállyal kirúgják. Ha valaki mégis ezt tapasztalja, akkor érdemes a felmondást/felmentést bíróság előtt megtámadni és a szankció aránytalanságára hivatkozni. 

Annak érdekében, hogy mindenki tudja, mire számíthat, érdemes az intézmény kollektív szerződését és a saját munkaszerződést vagy közalkalmazotti kinevezést is átnézni. Olyan hátrányt, ami nem szerepel a kollektív vagy egyéni szerződésben, nem lehet alkalmazni! 

Minél egységesebb, nagyobb tömegű az engedetlenkedés, annál biztosabb, hogy nem érhet retorzió sem téged, sem az akcióhoz csatlakozó kollégáidat. Ha egy teljes tantestület, vagy annak jelentős része csatlakozik, nem tudnak felmondani nektek, hiszen így is tanárhiány van és még kevésbé tudna tovább folyni a tanítás.

Fegyelmi vagy büntetőjogi következménye  nincs a pedagógusok által megvalósított polgári engedetlenségnek. A pedagógusokkal szembeni fegyelmi eljárás már egy évtizede megszűnt, büntetőjogi tényállást pedig a békésen engedetlenkedő nem valósít meg.

A TASZ részletes jogi összeállításait itt találod:

https://tasz.hu/tiltakozas-a-kozoktatasban
https://tasz.hu/tiltakozz/polgari-engedetlenseg

Szintén a TASZ jogi segítséget ajánlott fel, amennyiben bárkit fenyegetés, vagy retorzió ér a polgári engedetlenségben való részvételéért vagy szüksége van jogi segítségre.

Jogi ügyekkel kapcsolatban itt kérdezz: jogsegely@tasz.hu 

 1. Csatlakoznék, de félek, hogy nem kapok munkabért. Mit tegyek?

Ha szükséges, anyagi segítséget is tudunk adni!

A Tanítanék Mozgalom közadakozásból polgári engedetlenségi/sztrájkalapot hozott létre, amelynek  célja, hogy kárpótoljuk az engedetlenségük miatt anyagi hátrányt szenvedő kollégákat. A tavasszal befolyt összegekből az összes akkor beérkezett igénylést ki tudtuk elégíteni, és még ezen felül is maradt pénz az alapban. Most ezt kiegészítve újra is fogjuk indítani a gyűjtést. Mindenkit arra biztatunk, hogy ha ilyen helyzetbe kerül, jelezze kárpótlási szükségletét: https://bit.ly/3TzvCwt 

 1. Hogyan kérd a szülők támogatását?
 • Fontos, hogy mindenről időben tájékoztasd a szülőket!  Az engedetlenség megszervezése során már jó előre vedd fel a szülőkkel a kapcsolatot e-mail-en, személyesen (az iskola nyilvános felületein), hogy megnyerd a támogatásukat a közös ügyünkhöz. Még jobb, ha szülői fórumot hívsz össze, ahol az oktatási válságról beszélgettek és társaiddal tájékoztatjátok a szülőket a munkabeszüntetés idejéről.
 • Tárgyilagosan tájékoztass! Vannak szülők, akik teljesen tisztában vannak az oktatást helyzetével, vannak akik csak most fog szembesülni a drámai mértékű pedagógushiánnyal és lesznek, akik nem értenek egyet veled. Ahány szülő, annyi reakció várható. Érvelj mindig nyugodtan és objektíven!
 • A kommunikációban azt hangsúlyozd, hogy a munkabeszüntetés a gyermekek jövője érdekében is történik, nem csak a saját megélhetésed miatt. Lehetetlen körülmények között dolgozó pedagógusok nem tudnak igazán sikeres nevelő munkát végezni, bármilyen kiválóak és lelkesek is. 

Az egészen egyszerű összefüggésű magyarázatok a leghatékonyabbak.

A legfőbb üzenet az lehet, hogy szülőként annyit tud tenni a gyerekért, az oktatás helyzetének javításáért, hogy támogatja a törekvéseinket. 

 • Mindenképpen figyelj arra, hogy egy szülő se érezze azt, hogy nyomást gyakorlunk rájuk, vagy hogy a gyerekük hátrányt szenvedne, ha nem támogatja az akciót. A. támogatási formákat mindig lehetőségként, ne javaslatként vagy kérésként kommunikáld. A támogatóan hozzánk álló szülőknek ez is elég lesz ahhoz, hogy csatlakozzanak, a többiekben viszont kevésbé keltünk feszültséget, ellenérzéseket.
 • A szülők leghatékonyabban azzal tudják segíteni a kiállásunkat, ha a munkabeszüntetés napjain nem küldik iskolába gyermekeiket. Ezzel ki tudják fejezni, hogy a tiltakozásunkkal nem kellemetlenséget okozunk nekik, hanem velük együtt állunk ki a tanítványaink jövőjéért, illetve látványosabbá, összehangolttá tehetik a fellépést. Aki mégis iskolába kell, hogy küldje a gyerekét, de kifejezné szolidaritását, az megteheti ezt a kockás ing és egyéb szimbólumok viselésével is. 
 • Ha a házirendben rögzítve van, akkor növeljétek meg a szülők által igazolható órák számát! Tudjuk, hogy nagyon sok szülő támogatja az oktatás ügyét és követeléseinket, ők bátrabban fogják gyermekeik otthon tartásával támogatni az ügyünket, ha kevésbé kell félniük az igazolatlan óráktól.
 1. Együttműködés a diákokkal

Fontos az érdeklődő diákokkal való szoros együttműködés is: ha ők is viselik a kockás szimbólumokat, ha távol maradnak az iskolától az engedetlenség napjain, az jól kifejezi, hogy nem ellenük, hanem velük együtt küzdünk. 

 • A legfontosabb: beszélgess a diákokkal a kialakult helyzetről, az oktatás válságáról, a polgári engedetlenség okairól és céljáról! Tájékoztasd őket a helyben tiltakozó közösség terveiről és a jövőben várható akciókról!
 • A tanév első nagyszabású tüntetése a DAT (Diákok a tanárokért) mozgalom tanévnyitó demonstrációja lesz Budapesten szeptember 2-án, melynek Facebook eseményét itt találhatjátok. Ezt az eseményt pedagógusként is támogasd!
 • Ha a diákok helyi akciót vagy kiállást szerveznek, pedagógusként ezt is támogasd!
 1. Hova fordulhatok, ha további információra van szükségem?

Még mindig sok kérdés maradt számodra megválaszolatlanul? Segítünk!

Ide írj a csatlakozással kapcsolatban: akcio@tanitanek.info 

© 2022 Tanítenék Mozgalom

Az oldal a Humán Platform támogatásával jött létre.